HR

Standard

Honor roll last sem. High grades are nothing kung walang pambayad ng tuition. Ma-perfect mo man ang bawat exercise, quiz o abot-sa-impyerno-ang-hirap na exam, kung ang pinakahuli mong disenteng pagkain ay nung isang gabi pa, masaya ka ba? Kung kinukwestyon mo na paniniwala mo? Kung bawat gabi, pinag-iisipan mo na hindi pinag-aaral sa mabuting eskwelahan ang mga kapatid mo para mapaaral ka lang. At ang maisusukli mo lang ay ang mga luha sa iyong unan.

Haha. Drama ko lang, ‘no?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s